Zamena ventila

ZAmena ventila za vodu - Hitne vodoinstalterske intervencijeZamena ventila u okviru hitnih intervencija vodoinstalatera se radi u slučajevima nemogućnosti zatvaranja dovoda vode usled obilnog curenja ili kapanja slavina, prskanja cevi i slično. U situacijama kada je moguće zatvoriti glavni dovodni ventil, zamena ventila je uglavnom brza, ali može u nekim slučajevima biti i kompleksna.

Ventili u kući ili stanu su uglavnom postavljeni neposredno pre slavina ili pojedinih uređaja i lako su dostupni. Međutim, u pojedinim slučajevima, usled renovacija, dogradnje ili izmeštanja vodovodnih instalacija, ventili za vodu se prekrivaju ili pomeraju, pa su i teže dostupni.

Važno je da znate gde se koji ventil nalazi i čemu služi. Zamena ventila na vodovodnim cevima se radi i preventivno, u cilju poboljšanja njihove funkcionalnosti i osiguranja mogućnosti prekida dovoda vode. Budući da su ventili na vodovodnoj instalaciji elementi koji imaju najviše pokretnih delova i da se sastoje od metalnih kućišta sa navojima, izvor su i najčešćih curenja.

Zamena pokvarenih ventila za vodu - Vodoinstalater Hitne intervencijeGumice ventila, koje inače i igraju najvažniju ulogu u prekidanju dovoda vode, vremenom gube na elastičnosti, postaju čvrste i ne zaptivaju dobro, a česti su i slučajevi potpune degradacije materijala, raspadanja  i gubitka funkcionalnosti ventila.

Zamena ventila na vodovodnim cevima je neophodna i u slučajevima kada se menja deo ili cela vodovodna instalacija, a preporučljivo je i u slučajevima renovacije, posebno u kupatilima.

Ako imate problem sa curenjem vode na bilo kom delu vodovodne instalacije, a zavrtanjem ventila taj problem nenestaje, sigurno je da ventil ne funkcioniše dobro.

Pozovite vodoinstalatera za hitne intervencije na: 062 423 757 što pre i sprečite poplavu ili povećanje curenja vode.